زبان: علامت

دانلود فیلم Full River Red 2023 رودخانه تمام قرمز زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Full River Red 2023 رودخانه تمام قرمز

یک پیاده تلاش می کند تا از شر وزیر خائن به نام «کین هوی» خلاص شود، زمانی که او ارتشی را برای مذاکره با یک مأموریت جورچن به مرز هدایت می کند.