دانلود فصل سوم پوست شیر

دانلود سریال جیران

دانلود سریال رهایم کن

سال انتشار: 2022

دانلود سریال گاوس الکترونیک 2022 Gaus Electronics زیرنویس فارسی

دانلود سریال گاوس الکترونیک 2022 Gaus Electronics

این مجموعه در مورد کارکنان اداری تیم بازاریابی 3 در دفتر مرکزی لوازم خانگی Gaus Electronics - یک شرکت چند ملیتی است. اوج و فرودهای زندگی شرکتی و عشق و دوستی بین کارکنان را برجسته می کند.