دانلود فیلم غریب

دانلود فیلم غریب

فیلم غریب برشی از دوران فرماندهی شهید محمد بروجردی را در منطقه غرب به تصویر می‌کشد و حامد عنقا آن را با استفاده از کتاب «محمد؛ مسیح کردستان» اثر نصرت‌ا… محمودزاده مینویسد.

با 4 کیفیت آماده دانلود میباشد.