دانلود قسمت اول فصل دوم زخم کاری بازگشت

دانلود قسمت اول فصل دوم زخم کاری بازگشت

داستان سریال به صورت عمده در دنیای اجتماعی و خانوادگی متمرکز شده است. این سریال موضوعات متنوعی از جمله عشق و انسانیت، مشکلات اجتماعی، تضادهای خانوادگی و موضوعات روز جامعه ایران را دربرمی‌گیرد.

قسمت اول فصل دوم اضافه شد