دانلود سریال یاغی قسمت دهم

دانلود سریال یاغی قسمت دهم

جاوید پسری از طبقه اجتماعی ضعیف در یکی از محله های پایین شهر تهران به نام محله لیان شامپو زندگی می کند. او که پدر و مادر خود را از دست داده همراه با خواهرش تنها زندگی می کنند. جاوید عاشق دختری به ابراست

منتشر شد