دانلود سریال Under the Banner of Heaven زیر پرچم بهشت زیرنویس فارسی

دانلود سریال Under the Banner of Heaven زیر پرچم بهشت

ایمان یک کارآگاه مؤمن هنگام تحقیق درباره قتلی وحشیانه که ظاهراً به مارپیچ خانواده محترم یوتا به سمت بنیادگرایی LDS و بی اعتمادی آنها به دولت مرتبط است، مورد آزمایش قرار می گیرد.

قسمت سوم اضافه شد