دانلود سریال FlexxCop 2024 خرپول و کارآگاه زیرنویس فارسی

دانلود سریال FlexxCop 2024 خرپول و کارآگاه

داستان در مورد نسل سومی که به یک کارآگاه قتل تبدیل می شود و تبهکاران را از بین می برد.

تا قسمت 10 با زیرنویس فارسی چسبیده اضافه شد.