دانلود فیلم Hostile Territory 2022 سرزمین متخاصم

دانلود فیلم Hostile Territory 2022 سرزمین متخاصم

در آمریکای پس از جنگ داخلی، زمانی که سرباز اتحادیه مرده فرض می شود، فرزندانش به اشتباه در قطار یتیم فرستاده می شوند. این یک داستان غرب وحشی از مردمی است که برای خیر بزرگتر با هم متحد می شوند و کودکان مجبور می شوند به سرعت بزرگ شوند.

بزودی در امی مووی