دانلود سریال Obi-Wan Kenobi اوبی-وان کنوبی

دانلود سریال Obi-Wan Kenobi اوبی-وان کنوبی

استاد جدی اوبی وان کنوبی مراقب لوک اسکای واکر جوان است و از شکارچیان جدی امپراتوری در طول تبعیدش در سیاره بیابانی تاتوئین طفره می رود.

قسمت پنجم اضافه شد