دانلود سریال Pretty Little Liars: Original Sin دروغگوهای کوچولوی زیبا زیرنویس فارسی

دانلود سریال Pretty Little Liars: Original Sin دروغگوهای کوچولوی زیبا

بیست سال پیش، مجموعه ای از حوادث غم انگیز تقریباً میلوود را از هم پاشید. اکنون، در روزگار کنونی، مجموعه‌ای کاملاً جدید از دروغگویان کوچک خود را در عذاب یک مهاجم ناشناس می‌بینند.

قسمت هفتم اضافه شد