دانلود سریال Star Trek: Strange New Worlds پیشتازان فضا: اکتشاف زیرنویس فارسی

دانلود سریال Star Trek: Strange New Worlds پیشتازان فضا: اکتشاف

این سریال پیش درآمدی برای Star Trek: The Original Series، خدمه ناو USS Enterprise زیر نظر کاپیتان کریستوفر پایک را دنبال می کند.

تا قسمت دهم با زیرنویس فارسی چسبیده اضافه شد