دانلود سریال The Book of Boba Fett 2022

دانلود سریال The Book of Boba Fett 2022

در سریال کتاب بوبا فت : با شروع جنگ های کلون او به یک شکارچی جایزه بگیر تبدیل شد و با همتایان خود رقابت می کرد.در پایان جنگ کلون ها که پاکسازی جدای ها انجام شد

قسمت اول اضافه شد