دانلود سریال 2022 The Sandman مرد شنی زیرنویس فارسی

دانلود سریال 2022 The Sandman مرد شنی

در سال 1916، مورفیوس ، پادشاه رویاها و یکی از هفت بی پایان ، در یک مراسم غیبی اسیر می شود. پس از 105 سال اسارت، او فرار می کند و برای بازگرداندن نظم به پادشاهی رویاپردازی خود می رود.

تا قسمت یازدهم اضافه شد