دانلود سریال Copenhagen Cowboy 2022 کابوی کپنهاگ زیرنویس فارسی

دانلود سریال Copenhagen Cowboy 2022 کابوی کپنهاگ

یک مرتد مرموز جوان به نام میو پس از وقف سالها زندگی خود را به یک سازمان ناشناخته، در جستجوی دشمن خود، راکل است. او به دنبال انتقام و عدالت نسبت به دشمن خود بود، در حالی که در دنیای زیرین جنایتکار شوم کپنهاگ از طریق یک اودیسه طبیعی و "ماوراء طبیعی" عبور می کرد. در همین حال، او همچنین به گذشته خود و پیوندهای آن با جنبه هایی از روابط خود و دشمنش نگاه می کند.

تا قسمت ششم اضافه شد