دانلود سریال Alexander: The Making of a God 2024 اسکندر خلق یک خدا

دانلود سریال Alexander: The Making of a God 2024 اسکندر خلق یک خدا

اسکندر پادشاه شهر مقدونیه یونان باستان بود که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین و موفق ترین فرماندهان نظامی تاریخ شناخته می شد و در سن 30 سالگی یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ را ایجاد کرد.

بزودی در امی مووی