دانلود سریال Creature 2023 مخلوق زیرنویس فارسی

دانلود سریال Creature 2023 مخلوق

زمانی که فاجعه ای برای دانشمندی بی پروا در استانبول دوره عثمانی رخ می دهد، دانش آموز او از روش های آزمایش نشده استفاده می کند تا کار خود را با عواقب ویرانگر به پایان برساند.

تا قسمت 2 با زیرنویس فارسی چسبیده اضافه شد