دانلود فصل دوم سریال ونزدی آدامز Wednesday 2023

دانلود فصل دوم سریال ونزدی آدامز Wednesday 2023

میلار حین مصاحبه با رسانه TVLine در مورد داستان فصل دوم Wednesday صحبت کرد. این شورانر با اشاره به پرداختن بیشتر خط داستانی این فصل به اعضای خانواده آدامز، از آن جایی که مورتیشیا و گومز آدامز تنها در دو قسمت ظاهر شدند

بزودی در امی مووی