دانلود فیلم V For Vendetta 2005 وی مثل وندتا زیرنویس فارسی

دانلود فیلم V For Vendetta 2005 وی مثل وندتا

در آینده نزدیک، بریتانیا توسط حزب سیاسی Norsefire اداره می شود ، یک رژیم فاشیست و اقتدارگرا به رهبری صدراعظم آدام ساتلر ، که مردم را از طریق تبلیغات کنترل می کند و افرادی را که نامطلوب تلقی می شوند زندانی یا اعدام می کند، از جمله مهاجران، همجنس گرایان ، و افراد بدیل. ادیان

با 4 کیفیت و زیر نویس چسبیده آماده دانلود میباشد.