دانلود فیلم Alter Ego 2021 خود دیگر

دانلود فیلم Alter Ego 2021 خود دیگر

این داستان یک نویسنده نابغه پارانویای منزوی است که یک شب را در عمارت منزوی خود می گذراند و منتظر است تا خلقتش بیاید و او را نابود کند.