دانلود فیلم Dune 2021 تل ماسه

در آینده ای دور از بشریت ، دوک لتو آتریدس سرپرستی سیاره خطرناک صحرا Arrakis ، همچنین به عنوان Dune ، تنها منبع با ارزش ترین ماده در جهان ، " ادویه " ، دارویی که باعث افزایش عمر بشر می شود ، فوق انسانی را تأمین می کند سطح فکر ، و سفر سریعتر…

بزودی در امی مووی
دانلود