فیلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard 2021

فیلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard 2021

چهار سال بعد از وقایع فیلم اصلی ، بادیگارد مایکل برایس در شرکتی مأموریت Sabbical را دارد که سونیا کینکاید ، همسر داریوش کینکاید ، که بریس با او دوستی ناخوشایندی دارد ، او را از یک سوination قصد برای نجات داریوش نجات می دهد.

با 1 کیفیت آماده دانلود میباشد.