دانلود فصل سوم پوست شیر

دانلود سریال جیران

دانلود سریال رهایم کن

دانلود قسمت یازدهم پوست شیر

دانلود قسمت یازدهم پوست شیر

«پوست شیر» قصه آشنای پدرِ فرزند از دست میدهد و پلیسی که مسئله شخصی دارد را در قالب روایتی پر از جزئیات و شخصیت‌هایی باورپذیر به تصویر می‌کشد. مسیر قصه، تا اینجا تقریبا غیرقابل پیش بینی است

قرار گرفت